You are currently viewing עמיר בניון – נאסף תשרי
עמיר בניון - נאסף תשרי, רדיו קליק לים התיכון

עמיר בניון – נאסף תשרי

עמיר בניון - נאסף תשרי, רדיו קליק לים התיכון

עמיר בניון – נאסף תשרי

עמיר בניון ממשיך בהכנת אלבום הקאברים "שירי ארץ אהבה"
מהפרויקט כבר יצאו הביצועים של "שדות גולדברג" של מאיר אריאל ז"ל,
"ילדות נשכחת" של נורית גלרון, "עכשיו התור לאהבה" של עוזי חיטמן ז"ל
"נוף ילדות" של שלמה ארצי ו"עטוף ברחמים" של ריטה

ועכשיו מחדש שיר של צביקה פיק במקור בשם "נאסף תשרי"
ללחן של נתן יהונתן ועיבוד של עמיר בניון ותומר מתנה

כתיבת תגובה