You are currently viewing חגי ואורן חן – שנינו
חגי ואורן חן - שנינו,רדיו קליק לים התיכון

חגי ואורן חן – שנינו

חגי ואורן חן - שנינו,רדיו קליק לים התיכון

חגי ואורן חן – שנינו

לאחר שהתחילו את דרכם יחד והופיעו יחד כעשר שנים
פנו האחים חגי ואורן חן כל אחד לקרירה עצמאית
אורן כידוע התפרסם בזכות הצמד סטאלום ואורן חן
וחגי נשאר בטבריה להופיע כזמר עצמאי בשמחות ובבתי המלון בעיר
במהלך שנות הקרירה לא פעם נשאלו מדוע אין להם שיר משותף יחד
חגי שהוא גם מוסיקאי ומעבד כתב הלחין ועיבד את השיר "שנינו"
שבו הוא מספר את סיפור חייהם

כתיבת תגובה