You are currently viewing אביבה אבידן – הבטחות בשקל
אביבה אבידן - הבטחות בשקל

אביבה אבידן – הבטחות בשקל

אביבה אבידן ממשיכה בעשייה מבורכת ומשחררת סינגל חדש גם בימים טרופים אלו.."הבטחות בשקל"

סינגל אותו כתב גל שריג בשיתוף פעולה עם אלעד תובל
את הסינגל שמעה אביבה אבידן לראשונה תוך כדי הופעה באילת כאשר אלעד תובל ליווה אותה כקלידן
ומיד החליטה להקליטו .
הבטחות בשקל הוא סינגל שכל שכבות הגיל באוכלוסיה יכולים להתחבר למסר שלו.

לשמיעת השיר

עטיפת הסינגל

אביבה אבידן - הבטחות בשקל

כתיבת תגובה